KALKULATOR PRIPREME ZA ŠTAMPU
Četvrtak, 24. 2021. 10:19:20 (kurs 1eur=118din)
OSNOVNI PARAMETRI
LOADING
Opis posla:
Broj strana:
Broj korektura:
Broj fotografija:
Broj tabela:
Broj logotipa:
Dodatne informacije

Logotipi:
Tabele:
Tekst:
ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: