KALKULATOR KNJIGA/KATALOGA/ČASOPISA MEKI POVEZ
Utorak, 28. Mart 2023. 4:35:38 (kurs 1eur=118din)
KNJIŽNI BLOK
LOADING
Broj strana (bez korica):
Broj boja:
Vrsta papira:
Format:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Tip poveza:
Tiraž:
Jezicke mutacije:
Orjentacija:
Pakovanje:
KORICE SPECIFIKACIJA
Broj boja:
Gramatura:
Zlatotisak:
UV lak:
Štancanje:
Pregovanje:
Plastifikacija:
Ofset lak:
Klapne:

ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail:
No. 165855