KALKULATOR TRIFOLD KATALOGA
Petak, 12. April 2024. 22:48:09 (kurs 1eur=118din)
OSNOVNI PARAMETRI
LOADING
Format:
Vrsta papira:
Broj boja napred:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Broj boja nazad:
Tiraž:
Jezičke mutacije:
Pakovanje:
Izgled otvorenog kataloga
OPLEMENJIVANJE

ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: