KALKULATOR KATALOGA (korice i knjižni deo na istom papiru)
Četvrtak, 23. Mart 2023. 20:57:12 (kurs 1eur=118din)
OSNOVNI PARAMETRI
LOADING
Broj strana (ukupno sa koricama):
Broj boja:
Vrsta papira:
Format:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Tip poveza:
Tiraž:
Pakovanje:
Jezičke mutacije:
Orjentacija:
DODATNO OPLEMENJIVANJE

Plastifikacija:

Ofset lak:
ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: