KALKULATOR BLOKOVA SA KORICAMA
Četvrtak, 23. Mart 2023. 22:55:55 (kurs 1eur=118din)
KNJIŽNI BLOK
LOADING
Broj strana (bez korica):
Broj boja:
Vrsta papira:
Format:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Tip poveza:
Perforacija:
Numeracija:
Tiraž:
Jezičke mutacije:
Pakovanje:
KORICE SPECIFIKACIJE
Broj boja:
Gramatura:
Zlatotisak:
UV lak:
Štancanje:
Pregovanje:
Plastifikacija:
Ofset lak:

ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: