KALKULATOR BLOKOVA BEZ KORICA
Petak, 12. April 2024. 23:15:25 (kurs 1eur=118din)
KNJIŽNI BLOK
LOADING
Broj strana (ne listova):
Broj boja:
Vrsta papira:
Format:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Tip poveza:
Tiraž:
Jezičke mutacije:
Pakovanje:
Pozadinski karton:
DODATNO OPLEMENJIVANJE

Perforacija:

Numeracija:
ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: