PLAKATI FLAJERI KALKULATOR
utorak, 28. mart 2023. 3:30:55 (kurs 1eur=118din)
OSNOVNI PARAMETRI
LOADING
Format:
Vrsta papira:
Savijanje:
Broj boja napred:
Gramatura papira g/m2:
Premaz papira:
Broj boja nazad:
Tiraž:
Jezčke mutacije:
OPLEMENJIVANJE

ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: