KALKULATOR KNJIGA MEKI POVEZ KOMBINOVANA
Wed Jul 24, 2024 12:28:01 pm
KOLORNI DEO KNJIŽNOG BLOKA
Broj strana (bez korica):
Broj boja:
Vrsta papira:
Format:
Gramatura papira:
Premaz papira:
Tip poveza:
Tiraž:
Pakovanje:
CRNOBELI DEO KNJIŽNOG BLOKA

Broj strana (bez korica):
Broj boja:
Vrsta papira:
Gramatura:
Premaz papira:
KORICE SPECIFIKACIJE
Broj boja:
Gramatura:
Zlatotisak:
UV lak:
Štancanje:
Pregovanje:
Plastifikacija:
Ofset lak:
Klapne:
ADMINISTRACIJA
PORUDŽBENICA
(za poručivanje obavezna su sva polja)
Fizičko lice Pravno lice
Poručilac:
Adresa:
Grad:
Ptt:
Telefon:
E-mail:

Prosledi kalkulaciju na e-mail: