KNJIGE TRDA VEZAVA KALKULATOR
Sun Jul 12, 2020 3:15:34 am
VLOŽEK
LOADING
Število strani (brez ovitek):
Število barva:
Papir tip:
Format:
Paper gr:
Prevlaka papira:
Vezava:
Vpišite količino:
Večjezikovne mutacije:
Pakiranje:
OVITEK SPECIFIKACIJA

Število barva:
Papir gr:
Zlatotisk:
UV lakiranje:
Konturno izrezivanje:
Suhi žig:
Plastifikacija:
Tiskarski lak:
Lepenka:
Prva in zadnja stran:
Zaznamek:
Hrbat:

UPRAVA
OBRAZEC ZA NAROČILO
(Okenca morajo biti izpolnjena)
Fizična oseba Pravna oseba
Ime/Naziv podjetja:
Ulica:
Kraj:
Poštna številka:
Phone:
E-mail:

Forward izračun na e-pošto: