ETIKETE KALKULATOR
Thu Apr 09, 2020 19:38:33 pm
OSNOVNI PARAMETRI
LOADING
Širina (mm):
Višina (mm):
Papir:
Število barv spredaj:
Papir gr:
Prevlaka papira:
Število barv nazaj:
Vpi1ite kolieino:
Pakiranje:
DODATNA OBDELAVA

UPRAVA
OBRAZEC ZA NAROČILO
(Okenca morajo biti izpolnjena)
Fizična oseba Pravna oseba
Ime/Naziv podjetja:
Ulica:
Kraj:
Poštna številka:
Phone:
E-mail:

Forward izračun na e-pošto: